Na Bečov nad Teplou

narazíte nedaleko Karlových Varů. Hrad z třináctého století byl majetkem pánů z Oseka a to hned 2 století. Asi největším lákadlem je však relikviář Sv. Maura. Více informací naleznete zde.

Žebrák a Točník

je jeden dole, druhý nahoře, jeden s medvědy, druhý bez.

Vlčtejn

je gotický hrad ze 14. století nacházející se nedaleko Plzně. V r. 1421 byl dobyt husitským vojskem Jana Žižky a v r. 1450 zde byla uzavřena mírová smlouva mezi jednotou strakonickou a jednotou poděbradskou, zastoupenou Jiřím z Poděbrad. V 17. století přestává být pohodlný a je opuštěn.

Rotunda sv. Petra

nedaleko Starého Plzence je poprvé zmiňována roku 1266. V bezprostřední blízkosti se nalézají zbytky kostelů patřící již zaniklému hradu Plzeň. Jen o několik kilometrů dále je pak hrad založený Karlem IV. Radyně. Více informací naleznete zde.

Buben

Podle jazykovědců byl hrad pojmenován podle své podoby, ale mohl být také pojmenován podle erbovního znamení svých zakladatelů. Pověst vypráví, že své jméno dostal hrad Buben podle toho, že jeho zakladatel nevítal své hosty fanfárami, ale vířením bubnu.

Půta Śvihovský

byl jako člověk velmi neústupný a neměl porozumění pro útrapy prostého lidu. Poddaný lid neúprosně nutil k těžké robotě, trestal je krutě a věznil v hladomornách svých hradů a zámků. Panovitě vystupoval i vůči nižší šlechtě a z duše nenáviděl jinověrce. Když zemřel v mladém věku náhlou smrtí, mnozí to pokládali za trest Boží.

Krasíkov ( Švamberk )

leží na višňovém kopci nedaleko Konstantinových lázní. V nich můžete usrkávat léčivé prameny, při výletě na Krasíkov pak sezobat višně a pak ... :)

Gutštejn

byl založen na přelomu 13. a 14. století, v dobách husitských válek byl jimi marně obléhán, ale již o sto let později je uváděn jako pustý.

U Pana Buška z Velhartic

Velhartický hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. Pravděpodobně nejvýraznější dominantou je mohutný kamenný gotický most spojující Rajský palác s věží Putnou. Pro vlastní prohlídku máte na výběr zámecký okruh ( Huertovo křídlo ) kterému může předcházet audiovizuální mozaika o historii hradu, úpravách a rekonstrukci a také druhý hradní okruh.

Od hradu dále

ale jen kousek, můžete obdivovat soubor lidových staveb přenesených z oblastí Śumavy.